Djurens Rätt
30 November 2022

Är din katt id-märkt och registrerad?

För att en katt ska kunna registreras behöver den först vara id-märkt. Är din katt inte märkt är det hög tid att boka en tid för det. Det är en veterinär eller en id-märkare med godkänd utbildning som får utföra märkningen.

Efter att katten har id-märkts ska den registreras i Jordbruksverkets nya register för katter. En del katter är redan märkta och registrerade idag, i de frivilliga registren hos SVERAK och Svenska Kennelklubben. De katterna behöver registreras om, i Jordbruksverkets nya kattregister. En överflyttning från de frivilliga registren till Jordbruksverkets kattregister kommer inte att ske automatiskt.

Registrering i Jordbruksverkets kattregister kan göras från den 2 januari och det kommer att kosta 40 kronor om det görs via Jordbruksverkets e-tjänst. Registreringen kostar 100 kronor om den görs via en blankett. Anledningen till att det inte går att registrera sin katt i Jordbruksverkets registret redan nu är att Jordbruksverket inte får föra registret innan lagen träder i kraft, vilket den gör den 1 januari 2023. Från den 2 januari kommer det finnas en länk till e-tjänsten här

Kattägare som inte märker och registrerar sin katt kan få betala vite och riskerar att inte kunna återförenas med sin katt om den kommer bort. En upphittad katt som är id-märkt och registrerad kan återförenas med sin ägare eftersom både den och ägaren går att hitta i det nya kattregistret.

Det finns uppskattningsvis över 100 000 hemlösa katter i Sverige. Katter har fortfarande en väldigt låg status och det finns en felaktig uppfattning om att katter klarar sig själva utan tillsyn och omvårdnad. För att färre katter ska behöva sakna ett hem måste katternas status öka och en viktig del i det arbetet är införandet av obligatorisk id-märkning och registrering av katter. Djurens Rätt har under lång tid arbetat för att katternas status ska höjas och en viktig del i det är just införandet av obligatorisk märkning och registrering. Läs mer om Djurens Rätt arbete och bakgrunden till att förslaget nu blivit verklighet.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: