Djurens Rätt
23 May 2019

Arbete pågår för könsbestämning i ägg för att skona tuppkycklingarna

Måndagen den 20 maj 2019 presenterade Jan Ybrahim sitt mastersarbete på Linköpings universitet om könsbestämning i ägg. Hans arbete innefattade enbart 22 ägg, men metoden ser ut att fungera och finansiering finns på plats för fortsatt forskning på området. Än så länge kräver metoden 2 timmar per ägg för att könsbestämning ska kunna ske vilket inte är kommersiellt möjligt i äggindustrin om ägg fortsatt ska vara billiga.

I andra länder har forskningen kommit längre som vi bland annat har rapporterat om från Tyskland. Djurens Rätt arbetar nu med att informera politiker om den här möjligheten att skona liv, samtidigt som många tycker det är en viktigt fråga för att minska "matsvinnet". Tuppkycklingarna är inte en källa till "matsvinn" i första hand, de är levande varelser som har en kapacitet att lida vilket gör det till en extremt brådskande fråga att hitta en lösning på. Genom följande åtgärder bör politiker ta tag i det snarast möjligt:

  1. Främja forskning inom tidig könsbestämning i äggen under år 2019 och framåt.
  2. Inför restriktioner kring kassering av befruktade ägg när fostren har utvecklat smärtreceptorer under år 2019.
  3. Förbjud avlivning av tuppkycklingar till förmån för tidig könsbestämning i äggen senast år 2021.

Djurens Rätt har tagit fram ett faktablad som guide, och det går att hitta här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: