Djurens Rätt
25 April 2014Djurförsök

Arbetet mot djurförsök i Europa räddar liv

European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE, där Djurens Rätt är den svenska medlemsorganisationen, har sedan EU:s kemikalietestningsprogram REACH inleddes år 2009 arbetet med att kommentera och ifrågasätta djurförsöken som ingår i REACH.

En artikel i tidskriften Altex sammanfattar nu koalitionens arbete och kommer fram till att 17 olika djurförsök, som totalt skulle ha berört 18 000 djur, har undvikits som en direkt följd av ECEAE:s arbete.

Bland de djurförsök som stoppades finns försök där råttor skulle ha tvångsmatats med kemikalier under 90 dagar, försök där gravida råttor skulle ges kemikalier och dödats tillsammans med sina ofödda ungar och andra försök där flera generationer av råttor skulle ha utsatts för kemikalier för att se hur det påverkade djurens reproduktion.

Även sett till inlämnade ansökningar finns en stor minskning jämfört med förväntningarna, vilket enligt ECEAE beror på den press som skapats på företagen att undvika djurförsök. Endast 21 procent av kemikalierna som förväntades kräva djurförsök lämnades det in ansökningar om, och 42 procent av de ansökningar som lämnades in drogs senare tillbaka. Av totalt 4 250 000 djur som hade kunnat utsättas för djurförsök så ser nu "endast" 493 000 djur ut att till slut användas.

– ECEAE gläds åt att ha bidragit till att djurförsök undviks, och varje djur som räddas ser vi som en framgång. Vi vill tacka våra medlemsorganisationer, som Djurens Rätt, och organisationernas medlemmar, för att ha gjort vårt arbete möjligt, säger Katy Taylor från ECEAE, den som ansvarar för arbetet med REACH.

Men arbetet är långt ifrån avslutat, och ECEAE:s arbete med att kommentera ansökningar om djurförsök under kemikalielagstiftningen fortsätter nu.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: