Djurens Rätt
29 March 2017

Årets säljakt har inletts på Kanadas isar

Flera internationella djurorganisationer har följt den kanadensiska säljakten ute på isarna under 2000-talet för att dokumentera sälarnas situation. Veterinärer som bevittnat säljakten har konstaterat att regelbrott begås och att sälarna utsätts för lidande - t.ex. kontrollerade en stor del av säljägarna inte att sälen var död före avblodning utan gav sig direkt iväg mot nästa säl. Slutsatsen är att den nuvarande säljakten misslyckas med att upprätthålla de mest grundläggande djurskyddsreglerna.

Säljakten äger rum varje år i månaderna mars och april, innan den vita pälsen på grönlandssälarnas nyfödda ungar ändrar färg. Årets jakt inleddes ovanligt tidigt, vilket gör många ungar fortfarande diar. Om honorna dödas riskerar ungarna att bli utan mat och svälta ihjäl.

Redan 1972 beslöt USA att förbjuda handel med alla marina däggdjur, vilket stoppade försäljning av sälpälsar från Kanada. 1983 fattade EU ett beslut om att förbjuda handel med sälungeskinn och 2009 utökades förbudet i EU och gjorde mer heltäckande. Många andra länder i världen har också infört förbud mot handel med sälskinn, vilket avspeglas på antalet djur som dödas.

Här kan du se bilder från jakten

Detta kan du göra

Skriv ett mail till Kanadas ambassad i Sverige och uppmana dem att upphöra med jakten på sälar. Skriv till stkhm@international.gc.ca. Om mailen studsar tillbaka så finns fler adresser på www.canadainternational.gc.ca/sweden-suede/contact-contactez.aspx?lang=eng.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: