Djurens Rätt
02 February 2015

Årets vargjakt är över men rättsliga frågor kring beslutet kvarstår och jakten kan komma att förlängas

Uppdatering 2015-02-04: Det står nu klart att det inte blir någon förlängning av jakten i Dalarna som det tidigare har spekulerats kring.
– Den tidigare beslutade kvoten på åtta vargar har fällts. Även om det finns en till två vargar kvar i Sångenreviret anser Länsstyrelsen Dalarna att det inte är skäl för fortsatt licensjakt, säger Stig-Åke Svenson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida idag.

Igår, den 1 februari avslutades officiellt Sveriges mycket hårt kritiserade licensjakt på varg. Då sköts den sista vargen som tilldelats Örebro län, redan den 27 januari sköts den sista vargen i Värmlands län och den 30 januari avslutades jakten i Dalarna. De 44 vargar som inkluderades i licensjakten har alltså nu skjutits, men nu kommer uppgifter om att länsstyrelsen i Dalarna kan komma att förlänga jakten.

Bakgrund

I höstas  öppnade Naturvårdsverket upp för jakt på varg för vintern 2014-2015. Detta i och med att beslutet om licensjakt lämnats över till de länsstyrelser där vargbeståndet ligger över de satta miniminivåerna.

Regeringen var redan då splittrad i frågan och beslutet mötte hård kritik. Ett allvarligt problem med förflyttningen av beslutanderätten är att detta då skulle betyda att rättigheten att överklaga beslutet och få en juridisk prövning av licensjakt i domstol skulle upphöra. Detta upprörde flertalet miljöorganisationer som ifrågasatte om överklagandeförbudet var i enlighet med EU:s rättsregler. De drev frågan vidare och i början av januari beslutade förvaltningsrätten i Karlstad att inhibera (tillfälligt stoppa) vargjakten efter miljöorganisationernas överklagan. Segern var dock kortvarig då Kammarrätten i Göteborg blott en vecka senare upphävde förvaltningsrättens beslut och jakten kunde inledas.

Högsta Förvaltningsdomstolen prövar frågan

Den 28 januari gick Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande ut med att Högsta Förvaltningsdomstolen nu valt att pröva frågan om miljöorganisationernas rätt att överklaga till domstol. Detta betyder att Högsta Förvaltningsdomstolen inte utan vidare godtar den ordning som regeringen valt för årets licensjakt på varg. Detta förhindrade inte genomförandet av årets jakt men ingjuter ett visst hopp inför framtida licensjakter.

– Beslutet från Högsta Förvaltningsdomstolen i dag är ett klart framsteg. Det är hoppfullt att Högsta Förvaltningsdomstolen nu ska ta ställning till om förra och nuvarande regeringens manövrar för att undvika domstolsprövningar verkligen var lagliga, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I höstas slog kammarrätten fast att det var olagligt av Naturvårdsverket att fatta beslut om licensjakt på 16 vargar vintern 2013.

Jaktintresset får oproportionerlig tyngd

Djurens Rätt välkomnar det senaste beslutat från Högsta Förvaltningsdomstolen. Vi ställer oss kritiska till att ta bort möjligheten att i domstol kunna överklaga Naturvårdsverkets beslut kring licensjakten. Djuren Rätts arbetsgrupp för jaktfrågor har också tidigare kritiserat beslutet att lämna över rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Detta leder till att jaktintresset får en oproportionerlig tyngd i beslutsfrågan då det blir länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer som får styra rovdjursjakten.

Jakten kan komma att fortsätta i Dalarna

Den svenska hållningen till jakt inom utpekade revir har bland annat kritiserats av EU men trots den omfattande kritiken så kan jakten komma att utökas. DN skriver att länsstyrelsen redan nästa vecka kan komma att fatta beslut om att ge tillstånd att skjuta fler vargar i Dalarna. Ett scenario som Svenska Jägareförbundet, inte helt oväntat, välkomnar. I en artikel i tidningen Lantbruk & Skogsland sägs det att; ”Erfarenheterna av jakten tyder enligt Svenska Jägareförbundet på att tilldelningen kan utökas.” I ett pressmeddelande från Jägareförbundet Värmland säger ordförande Lennart Johannesson att vargstammen i Värmland växer och att; "De jägare som deltagit vittnar om hur hårt åtgångna andra viltstammar är i vargreviren. Det är ont om till exempel älgspår, framför allt av kalvar, och man har funnit kadaver efter vargarnas framfart."

Djurens Rätt anser att det vore högst olämpligt med en förlängning av jakten, speciellt då de rättsliga tveksamheterna kring Sveriges vargjakt ännu inte har fått ett slutgiltigt svar.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: