Djurens Rätt
01 August 2017

Återigen stora brister på Sveriges minkfarmer

Djurens Rätt har sammanställt inspektionsprotokollen från 2016. Dock har vi endast fått tillgång till 7 protokoll* och uttalar oss därför bara om dessa. Vid 5 av 7 inspektioner fanns det brister på farmerna, trots att 6 av inspektionerna var föranmälda.

De brister som hittades är allvarliga, till exempel saknade en farm syrgasmätare på avlivningsutrustningen, vilket innebär att man inte kan kontrollera mängden gas i behållaren där minkarna avlivas. Risken är då att gashalten blir för låg då luckan hela tiden öppnas för att stoppa ner nya minkar, och att avlivningsprocessen tar längre tid och kan bli väldigt plågsam för minkarna. På en annan farm saknades inspektionslucka på avlivningsutrustningen vilket innebär att det inte går att se om minkarna blir medvetslösa så fort som de ska, detta hade dessutom påtalats vid en tidigare inspektion men inte åtgärdats.

– Den värsta läsningen fanns i ett protokoll där länsstyrelsen beskriver hur flera minkar var små och tunna, varav en också hade en skadad tass som inte tagits om hand. Här saknades uppenbarligen den tillsyn som behövs och jag är dessvärre inte förvånad, säger Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

Förutom detta så fann länsstyrelsen vid sina inspektioner bland annat brister i burarna med för lite boendematerial, få eller inga sysselsättningsföremål och dålig luft. På en farm saknade några minkar helt tillgång till dricksvatten, på en annan farm fanns trasiga burar som utgjorde en skaderisk för minkarna. En farm saknade dessutom tillstånd för sin verksamhet.

– Vi ser att bristerna på minkfarmerna finns kvar, 8 av 10 svenskar vill se dem avvecklade och nu stänger allt fler länder i Europa ner sina farmer efter politiska beslut. Vi undrar såklart när de svenska politikerna ska vakna och ta sitt ansvar för djuren i Sverige. Det är hög tid för det nu, säger Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

* Då länsstyrelsen i Blekinge uppger att de inte skrivit det åttonde protokollet än, trots att besöket ska ha gjorts i november 2016. I denna sammanställning kan vi därför bara uttala oss om 7 av inspektionerna. Delar av protokollen är dessutom maskerade, varför vi inte kan vara säkra på att bristerna som nämns är allt som hittats.

De här bristerna hittade länsstyrelsen

  • Brister i belysning: på 4 av 7 farmer
  • Brister i boendemiljön (t ex för lite boendematerial, inga sysselsättningsföremål och dålig luft): 3 av 7 farmer
  • Trasiga burar som utgjorde skaderisk: 1 av 7 farmer
  • Brister i tillgång till vatten: 1 av 7 farmer
  • Tillstånd saknades: 1 av 7 farmer
  • Brister i renhållning och tillsyn: 2 av 7 farmer
  • Brister i utrustning för avlivningen: 2 av 7 farmer
  • Journaler saknades: 1 av 7 farmer
  • Sjuka och skadade djur: 1 av 7 farmer

Direkta citat från Länsstyrelsens inspektionsprotokoll och viten

”Det saknades bomaterial i minst 80 procent av bolådorna där det hölls mink.”

”Enstaka bolådor hade trasig nätvagga eller golv, vilket utgjorde skaderisk för minkarna.”

”Då du inte har riktig koll på de skadade djur som inte har tagits in i sjukutrymmet får dessa djur inte extra tillsyn”.

”Några djur sågs som var små och tunna”.

”En mink sågs med en skadad tass som också var liten och tunn. Du uppgav att denna bur borde ha märkts upp för att ha bättre tillsyn över minken. Du uppgav även att det är svårt att se om djuren är skadade då de ses i samband med utfodring.”

Här gjordes inspektionerna

tabell över inspektionerna i respektive län

* + 1 inspektion som Djurens Rätt inte fått se protokoll från
** Länsstyrelsen har inte kunnat uppge exakt antal farmer i länet

Mer information

Antal inspektioner år för år 2011-2016
Sammanställningen och bristerna 2015

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: