Djurens Rätt
23 January 2019

Att slakta högdräktiga djur är olagligt - ändå skedde det minst 214 gånger i Sverige under 2018

Enligt svensk lag får transporter av dräktiga kor inte ske inom 28 dygn före beräknad förlossning och om transporten överstiger ett dygn får det inte ske inom 6 veckor (42 dygn) före förlossning. Det är trots detta inte helt ovanligt att högdräktiga kor skickas till slakt i Sverige – en granskning av sajten FoodMonitor visade att antalet ärenden med högdräktiga eller nyförlösta djur som veterinärer upptäckt på slakterier uppgick till 214 stycken, en ökning med 58 ärenden jämfört med året innan.

I ett fall upptäcktes t.ex. en fullt utvecklad kalv i livmodern på en ko på slakteriet HKScan Sweden AB.

Flest gånger ett högdräktigt eller nyförlöst djur upptäcktes var i Västra Götalands län med totalt 34 tillfällen under 2018, följt av Kalmar och Östergötlands län med 22 ärenden vardera. Varje ärende kan omfatta ett eller flera djur.

Vi valde att sudda bilden i inledning för att den inte skulle upplevas som alltför obehaglig. Vill du se hela bilden kan du göra det här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: