Djurens Rätt
16 April 2012

Åtta procent färre hönor i EU

Djurens Rätt har tidigare rarterappot att äggpriserna i EU ökat med 70 % jämfört med förra året. Siffran ökar och förutspås fortsätta öka: nu är ökningen uppe i 80 % jämfört med för ett år sedan, enligt tidningen Fjäderfä.

Prisökningen beror på en "äggbrist" i Europa, där det skulle behövas 10 % fler ägg för att möta efterfrågan. Detta i sin tur beror på att omställningen från oinredda burar har lett till en minskning av antalet hönor med åtta procent. Det betyder att omkring 25 miljoner hönor i år slipper kläckas fram för att födas upp under fruktansvärda förhållanden

Dela: