Djurens Rätt
06 February 2017

Även djur drabbas av trasiga relationer

Idag nåddes jag av nyheten att domstolar i Alaska ska ta hänsyn till djurs välbefinnande i samband med skilsmässor. Vid första anblicken kanske många avfärdar den här nyheten som ”stollig”. Precis som miljömedvetna och engagerade personer genom historien kallats för trädkramare. Med ett löjets skimmer över ordet så avfärdas ibland djurvänner som stolliga eller orimliga i sitt engagemang för djuren.

Det här beror på att samhället inte ser djuren som fullvärdiga individer. Men genom att ge djur rättigheter menar vi inte att de ska ha samma rättigheter som du och jag, mänskliga rättigheter.

Det handlar inte om rätten till att rösta eller gå i skolan. Det handlar om djurs rätt till sina egna liv och att få ses som ett subjekt inför lagen. Det intressanta med nyheten om den här ändringen i Alaskas skilsmässostadgar är att den faktiskt höjer upp djurs rättsliga status.

Att ta hänsyn till djurens välbefinnande gör att det inte enbart är ägarens rätt till djuret som avgör, utan vad som är bäst för djuret. Den nya lagen möjliggör bland annat att domstolar som tar beslut i samband med skilsmässor får möjlighet att tilldela de två inblandade parterna gemensam vårdnad över familjedjur.

Där djur är utsatta är människor ofta utsatta, och där människor är utsatta är djur ofta utsatta.

Lagändringen tillåter även domstolarna att omfatta familjedjur i åtgärder som syftar till att skydda individer i hemmet mot våld. Det finns en vedertagen koppling mellan våld i hemmet och våld mot djur. Forskning visar att där djur är utsatta är människor ofta utsatta, och där människor är utsatta är djur ofta utsatta.

Läs hela debatten på Nyheter24

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: