Djurens Rätt
05 January 2018

Även länsstyrelsen i Stockholm anmäler Macchiarini för djurplågeri

I mars 2017 anmälde Djurens Rätt Paolo Macchiarini för djurplågeri alt. brott mot djurskyddslagen. Anmälan gällde bl.a. djurförsök där djur utsatts för att kraftigt lidande.

Den anmälan lades ner av åklagaren, så i oktober 2017 anmälde Djurens Rätt på nytt Macchiarini för djurplågeri. I de anmälda djurförsöken förlorade råttor upp mot hälften av sin vikt och försöken tilläts fortgå trots djurens stora lidande.

Nu har också länsstyrelsen i Stockholms anmält Macchiarini och dessa djurförsök för djurplågeri. Enligt länsstyrelsen har samtliga råttor som ingick i de aktuella försöken minskat så pass mycket i vikt att de borde ha avlivats redan på ett tidigt stadium, men trots detta tilläts försöken fortsätta.

Ytterligare läsning

Läs mer om Djurens Rätts första anmälan mot Paolo Macchiarini

Läs mer om Djurens Rätts andra anmälan mot Paolo Macchiarini

Läs Dagens Nyhets artikel Länsstyrelsen anmäler Macchiarini för djurplågeri

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: