Djurens Rätt
04 February 2013

Avgörande beslut för fiskar i EU

I december 2012 gick ett historiskt beslut igenom i EU:s fiskeriutskott. Efter att EU i årtionden har satt fiskerinäringens intressen och den kortsiktiga vinsten först, gick nu ett förslag om att istället låta vetenskapliga råd styra fisket igenom. Förslaget innebär sänkta fiskekvoter, och ett förbud mot att kasta tillbaka döda eller döende fiskar som fångats av misstag, för att istället fånga nya fiskar.

Om förslaget blir verklighet kan det innebära någonstans i närheten av en halvering av antalet fiskar som dödas av människor. Fiske innebär ett enormt lidande, och är den vanligaste dödsorsaken för alla kommersiellt fiskade arter i europeiska vatten.

EU-parlamentet förväntas gå på utskottets linje, men det är mer osäkert vad som händer när frågan därefter landar hos EU:s fiskeministrar i ministerrådet.

Dela: