Djurens Rätt
22 January 2021

Både höger- och vänsteroppositionen föreslår mer stöd för finansiering för att ersätta djurförsök

Regeringens nya forskningspolitiska proposition går under namnet ”Forskning, frihet, framtiden - kunskap och innovation för Sverige” och innehåller ett helt nytt delkapitel som heter “Djurskydd och alternativa metoder till djurförsök”. Där framkommer att djurfri forskning är viktigt för Sverige och är något som kan göra framtida forskning än mer effektiv.

Djurens Rätt gläds åt kapitlet om ett ersätta djurförsök och ser det som ett stort steg framåt.

Men tyvärr saknas mer finansiering vad gäller djurförsök och alternativ i propositionen, och inte heller finns där någon antydan om behov av mer finansiering. Djurens Rätt har tidigare framfört att statens anslag för forskning om, och utveckling av, alternativa metoder till djurförsök måste ökas från 15 miljoner till minst 150 miljoner kronor per år.

Och såväl Moderaterna som Vänsterpartiet vill se även de se ökade satsningar.

Moderaterna skriver : ”Moderaterna anser att så kallad djurfri forskning är viktig och är av central betydelse. Dels för att metoden förkortar djurs lidande och dels för att den ger snabbare tillgång för människa och djur till såväl nya läkemedel som medicinsk teknik. Djurfri forskning är dessutom ett svenskt styrkeområde. Moderaterna anser därför att regeringen ska utarbeta en strategi för att öka användningen av djurfri forskning samt öka anslaget för detsamma.

Moderaterna föreslår att Vetenskapsrådet genom Formas ska tilldela ytterligare 5 miljoner kronor per år till och med 2024 för ökade satsningar på djurfri forskning jämfört med dagens 15 miljoner kronor.

Vänsterpartiet skriver : “För att kunna ersätta forskning med djurförsök med andra metoder behövs ytterligare forskning och utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök. Därför föreslog Vänsterpartiet en fördubbling av Vetenskapsrådets anslag för forskning om alternativa metoder för djurförsök i budget 2021. Till skillnad från regeringen anser vi att det behövs ytterligare satsning på forskning på alternativ till djurförsök.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: