Djurens Rätt
12 November 2013

Bakslag för hönor i livsmedelsindustrin

Det hela gäller en inredd bur för 20 höns som tillverkas av Big Dutchman som är en en av världens största leverantör av inredning till fjäderfäanläggningar. Buren har varit svårsåld i Sverige då det finns en svensk regel om högst 16 höns i en bur avsedd för 20. Nu kan dock hindret vara undanröjt då det enligt domstolen "saknas vetenskaplig grund för att påstå att djurskyddet är bättre i en inredd bur för 16 höns jämfört med en bur för 20."

Tidningen Skånskan har tidigare skrivit om ämnet och rapporterat att Länsstyrelsen i Skåne gått emot Jordbruksverket när det gäller minsta antalet höns i samma bur. De skrev då att "branschorganisationen Svenska Ägg bejublar länsstyrelsens beslut att tillåta de större burarna." Organisationens vd Therese Schultz menar att – "Svenska särregler som saknar vetenskaplig grund är mycket svårmotiverade ur konkurrenssynpunkt, och detta understryks av länsstyrelsens beslut." Djurens Rätt är emot burhållning av hönor. I Sverige hålls närmare 7 miljoner hönor inspärrade i äggfabriker. Av dem sitter ungefär två miljoner i burar, medan resten hålls "frigående" i stora stallar. Bara omkring 10 % av hönorna får någonsin se solen. Det finns större möjligheter att förbättra de frigående systemen än bursystemen, till exempel genom att hålla hönorna i mindre grupper och med möjlighet till utevistelse. Mer om hönor i burar.

Djurens Rätts äggkampanj strävar mot att inga hönor bör få hållas i bur. Vi jobbar för buräggsfria matbutiker och buräggsfri offentlig upphandling. Ta gärna del av Djurens Rätts rapport Hönan eller ägget som är en genomlysning av äggindustrin, författad av Lena Lindström.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: