Djurens Rätt
13 May 2014

Bättre är inte bra: svensk grishållning lever inte heller upp till kraven

När såg du senast en gris på grönbete? Medan kor, getter och får har rätt att komma ut på sommaren, är det lagligt i Sverige att hålla grisar inomhus hela livet. Grisar som har möjlighet att välja tillbringar ungefär halva sin vakna tid med att beta och böka, och får de inte utlopp för dessa behov blir de frustrerade och utvecklar störda beteenden som svansbitning.

– Istället för att ta tag i problemen på hemmaplan, riktar både branschföreträdare och makthavare sökljuset mot andra länder. Svanskupering är förbjudet i Sverige, men grisarna hålls inomhus hela livet och utsätts för en mycket plågsam gasning innan slakt. I vilka andra frågor skulle politikerna kunna bortförklara missförhållanden i Sverige med att det är ännu värre i andra länder? frågar sig Camilla Björkbom, förbundsordförande på Djurens Rätt.

Förra året gjordes det anmärkningar om för dåligt eller för lite strö vid 16 procent av djurskyddskontroller på grisgårdar, och grisbranschen arbetar just nu för att få fixera suggor i större utsträckning än vad som är tillåtet idag.

– Svenska grisbranschen upprörs över hur kollegorna i Europa inte följer EU-direktivet, samtidigt som de själva inte följer svenska regler och helst vill ta bort delar av dem, fortsätter Camilla Björkbom.

I rapporten "Böka på betong" som presenteras idag lyfter Djurens Rätt krav på bland annat utevistelse, gott om strö inomhus, och ingen användning av plågsamma gaser innan slakt för att förbättra grisarnas situation.

Ladda ner rapporten som pdf här

Här kan du beställa ett exemplar av rapporten

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: