Djurens Rätt
17 October 2019

Behåll fokus på grisarna

När Jordbruksverket i sin replik till veterinärstudenten Felicia Hogrell menar att det inte är bevis för dåligt djurskydd att bli illa berörd av att se djur dö, då flyttar de fokus från den sedan länge kritiserade metoden bedövningsmetoden.

Det är tydligt att det blir besvärligt för Jordbruksverket när en veterinärstudent offentligt kritiserar den bedövningsmetod som är den allra vanligaste då grisar slaktas i Sverige. Koldioxidbedövning är fortfarande tillåten trots att kunskap om problemen med metoden har funnits länge och trots att djur enligt djurskyddslagstiftningen, ska skonas från onödigt lidande och obehag vid slakt. EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, konstaterade redan år 2004 att koldioxidbedövning har allvarliga nackdelar ur ett djurskyddsperspektiv. Gasen orsakar grisarna smärta, obehag och ångest och de kämpar för att ta sig bort från den. Forskning har visat att det kan ta uppemot en minut innan grisarna förlorar medvetandet.

Jordbruksverket har i uppdrag att främja både en ökad produktion och en god djurvälfärd. Det sätt som Jordbruksverket besvarar artikeln på, tyder på att det finns en oro över att en ökad medvetenhet om det lidande grisar utsätts för vid slakt kan leda till negativa effekter på produktionen. Det är inte ett enkelt uppdrag att sitta på två stolar samtidigt. En konsekvens vi ser och sett, är att djurens behov ofta väger lättare än det ekonomiska intresset. Vi menar att Sverige behöver en djurskyddsminister och en separat myndighet för djurskyddsfrågorna. 

Jordbruksverket efterfrågar veterinärstudenter som är med och hjälper till att utveckla och stärka både djurskyddet och produktionen och missar att det är precis det Felicia Hogrell med sin debattartikel om koldioxidbedövning gör. Varken djurskyddet eller produktionen kan stärkas eller utvecklas utan att det lidande som grisarna utsätts för i samband med slakt börjar tas på allvar. Det krävs åtgärder. Djurrätts- och djurskyddsorganisationer liksom forskare, har sedan lång tid påtalat att koldioxidbedövningen måste få ett slut. Att veterinärstudenter, likt Felicia Hogrell, reagerar och agerar för en ändring av detta är oundvikligt och högst rimligt.

Jordbruksverket behöver som expertmyndighet dra i nödbromsen och peka på att vi har ett allvarligt djurskyddsproblem i bedövningen av grisar vid slakt, våra politiker behöver verka för att ett slutdatum sätts för när koldioxidbedövningen av grisar ska vara utfasad och tillsätta resurser till forskning om bättre metoder.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: