Djurens Rätt
18 November 2022

Behovet av förändring i världens djurfabriker började synas på COP27

Att förändra hur vi behandlar djur är en del av lösningen på att minska effekterna av klimatkrisen. COP27 är den första klimatkonferensen där en temadag om lantbruket fanns med. Det fanns även en egen paviljong avsedd för arbetet kring livsmedelssystem kallad Food4Climate, som bland annat sponsrades av flera djurskyddsorganisationer. Programmet på paviljongen behandlade viktiga ämnen kring djurfabriker och en övergång till mer växtbaserade dieter, i relation till klimatfrågan. 

Förenta nationernas klimatkonvention (UNFCCC) höll också i ett event där det tillkännagavs att dagens livsmedelssystem bidrar till stora växthusgasutsläpp, och att det inte uppmärksammats i tillräcklig grad på klimatkonferensen. Panelen på eventet menade att det kommer vara än viktigare framöver, och att nästa COP, som sker 2023, troligen kommer ha det på sin agenda. 

– Vi behöver montera ned djurfabrikerna och kraftigt minska köttkonsumtionen för att nå klimatmålen. Det hade beslutsfattare behövt förstå redan i år, men vi ser fram emot att delta i samtalen om krafttag mot djurfabrikerna nästa år, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt skickade, genom World Federation for Animals, ut ett positionspapper till länders representanter inför konferensen och deltog på ett event under COP27 för att prata om varför det behövs en rättvis övergång till mer växtbaserat protein, och att ökad djurvälfärd behövs längs vägen. 

Den främsta lösningen på att minska utsläppen i djurfabrikerna, enligt industrin, brukar vara att implementera ny teknik som fodertillskott. Samtidigt subventioneras djurfabrikerna med skattemedel för att hålla dem flytande rent ekonomiskt. 

– Politiker behöver ta mer ansvar i frågan, både i Sverige och i övriga världen. Det går inte att fortsätta skyffla in bidrag från skattepengar till djurfabriker och tro att ny teknik överkommer alla problem som finns. Subventionerna behöver avvecklas, och ställas om till att främja växtbaserad produktion, fortsätter Camilla Bergvall. 

Andra som lyfte vego under COP27 var Singapore, som hade ett event om cellulärt jordbruk. Singapore är det första landet som har börjat servera odlat kött och har flera innovationsprogram för att främja utvecklingen av djurfritt kött. 

Läs positionspappret här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: