Djurens Rätt
21 October 2014

Beslut från högsta domstolen i Indien kan rädda tusentals djur från masslakten på Gadhimaifestivalen

Det är högsta domstolen i Indien som nu tagit ett intermistiskt beslut mot den transport av djur som skulle ske från Indien till Nepal inför den religiösa festivalen. (Ett intermistiskt beslut är ett domstolsbeslut som gäller tills vidare.) Beslutet har en betydande inverkan på evenemanget och kan leda till att hela den planerade masslakten ställs in. Omkring 70 procent av de tusentals djur som offras på festivalen kommer nämligen från Indien.

Djurtransporterna från Indien till Nepal strider mot Indiens export- och import-policy och “the Foreign Trade Act” (Development and Regulation) Act 1992". Där tillhör nötkreatur och bufflar en begränsad exportkatergori vilket kräver en licens för att lagligen exportera dem.

Till grund för domstolsbeslutet ligger en petition inlämnad av Smt. Gauri Maulekhi, konsult för Humane Society International, Indien och förtroendevald för People for Animals.

Ordföranden för Humane Society International i Indien säger i en artikel att: ”Gadhimaifestivalens massaker på oskyldiga djur är ett oheligt blodbad som inte har någon som helst plats i religionen. Denna masslakt av djur är inte en del av hinduismen och har noggrant och med rätta förkastats av det hinduiska rådet Storbritannien. Beslutet från högsta domstolen i Indien utgör en viktig livlina för de hundratusentals djur som illegalt tas över gränsen och ska dödas, och alla möjligheter finns nu för att vi med denna åtgärd kan förhindra dödandet i år. I ett modernt, civiliserat samhälle kan vi inte fortsätta att sanktionera död djur i religionens namn."

Djurens Rätt har tidigare skrivit om festivalen och uppmanat folk att sälla sig till de stora protester som förekommer den. Vart femte år hålls festivalen i den lilla nepalesiska byn Bariyapur. Omkring 250 000 djur dödades när festivalen senast ägde rum år 2009.

Domare Kehar på Högsta domstolen i Indien konstaterade att offrandet av djur vid Gadhimai var "förnedrande och grym" och att en sådan brutal behandling inte innefatta djur från Indien.

Domstolsbeslutet rör tills vidare Indien och dess fyra angränsande stater Bihar, Uttar Pradesh, Uttarakhand och Västbengalen, där en majoritet av djuren alltså transporteras olagligt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: