Djurens Rätt
15 March 2012

Beslut i EU-parlamentet kan drastiskt korta djurtransporter

– Djurens Rätt har under lång tid varit drivande i kampanjen 8hours, en internationell kampanj som samlat fler än en miljon namnunderskrifter bakom sig. Att nu fler än de nödvändiga 371 av parlamentets ledamöter ställt sig bakom resolutionen är en stor framgång, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

EU-kommissionen tar nu emot resolutionen och fattar beslut om de ska ta initiativ till ny lagstiftning. Att parlamentet har ställt sig bakom resolutionen är en stark signal till kommissionen om vilken utveckling parlamentet vill se, i det här fallet en maxgräns på 8 timmar för djur som transporteras till slakt.

Sedan i måndags befann sig tolv personer från Djurens Rätt på plats i Strasbourg för att uppmana parlamentariker att ställa sig bakom resolution 49. Gruppen var i parlamentet på inbjudan av Carl Schlyter (MP), en av initiativtagarna till resolutionen.

En av de som fanns på plats i parlamentet var Djurens Rätts ansvariga för internationella frågor, Cecilia Mille.

– De flesta människor håller med oss om att det är oacceptabelt att djur får transporteras i upp till 28 timmar med bara en kort rast. Det orsakar stort lidande för miljoner djur under deras sista resa, säger Cecilia Mille. Att så många parlamentariker valde att lyssna på vårt och många EU-medborgares budskap om bättre villkor för djur under transporter bekräftar att det finns ett starkt politiskt stöd för den här frågan.

Mer om transportkampanjen finns på vår kampanjsida http://www.djurensratt.se/stoppa-langa-djurtransporter

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: