Djurens Rätt
21 March 2016

Beslut kräver att Indien steriliserar alla hemlösa hundar

Indiens högsta domstol har i ett domslut beordrat alla stater i Indien att sterilisera och vaccinera alla hemlösa hundar som finns i landet. Beslut syftar till att få kontroll över populationen av hemlösa hundar, ett särskilt stort problem i huvudstaden Dehli, och att stoppa spridningen av rabies.

Arpan Sharma från Federation of Indian Animal Protection Organisations menar att det fram tills nu har gjorts alldeles för begränsade insatser för att komma tillrätta med problemet och att finansieringen för insatserna har varit ett stort problem.

I Sverige samarbetar Djurens Rätt och Kastreringsbussen kring en TNRM-kampanj gällande katter. TNRM står för Trap, Neuter, Return, Manage, som fritt översatt står för fånga, kastrera, återbörda och sköta/förvalta. Metoden innebär att hemlösa katter fångas in och genomgår en hälsokontroll, vaccineras och kastreras. Tama katter och ungar omplaceras, medan de förvildade katterna återplaceras i sitt invanda revir, där de får skydd, mat och daglig tillsyn av volontärer.

Källa

Supreme Court orders all states in India to sterilise every stray dog in landmark ruling, Mail Online India, 10 mars 2016

Dela: