Djurens Rätt
15 October 2015

Besvikelse efter omröstning om ekologiskt jordbruk

Inledningsvis verkade denna översyn av lagstiftningen mycket lovande och såg ut att ta itu med omfattande brister i EU: s lagstiftning för ekologiskt jordbruk som påverkar miljontals djur i lantbruket. Tyvärr visade sig nu att även parlamentet, som ofta har varit en föregångare för att stödja djurskyddsförbättringar, istället prioriterat smidighet i livsmedelskedjan på bekostnad av djurens välbefinnande.

Det ekologiska jordbruket uppfyller ofta högre djurskyddsstandarder än konventionella system. Olika undantag och dåligt definierade bestämmelser tillåter dock fortfarande metoder som är undermåliga ur ett djurskyddsperspektiv, som uppbindning, smärtsamma stympningar och långväga transporter. Djurens Rätts synpunkter på lagförslaget finns att läsa i sin helhet i högerspalten och innehåller bland annat dessa krav.

Nu väntar omröstning i plenum och förhandlingar med Europeiska rådet och kommissionen. Tyvärr är inga väsentliga djurskyddsförbättringar att vänta i den fortsatta processen.

Dela: