Djurens Rätt
20 March 2020

Betesrätten för kor hotas av KD och försvaras av S

Det är långt ifrån första gången som Kristdemokraterna verkar för ett slopat beteskrav och nu liksom tidigare använder de sig av argument utan vetenskaplig grund. Enligt Oscarsson (KD) behöver inte en majoritet av dagens mjölkkor få komma ut på bete, eftersom de hålls i lösdrift (inte uppbundna). Han menar att de kan bete sig naturligt ändå, året om, inomhus.

– Det stämmer inte. Lösdrift kan inte ersätta betesgång. Oavsett hur korna hålls inomhus så behöver de få komma ut och beta. Det är något helt annat att röra sig ute på betesmark än inne i stallet med hårda, ofta halkiga golv. Kor på bete behöver inte trängas med varandra och hantera konflikter i trånga gångar. De kan välja vem de ska beta med och idissla bredvid, de kan leka och de kan beta färskt gräs. Många av de skador och sjukdomar som korna drabbas av under uppstallningen lindras när de kommer ut på bete. Inte minst ben och klövar mår bra av det skonsamma underlaget, det har forskning visat vilket också Magnus Manhammar (S) poängterade i debatten, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Oscarsson (KD) fick bra motstånd i debatten av Magnus Manhammar (S) som tydligt visade att djurens behov är något som vi måste ta hänsyn till. Ett slopat beteskrav är inte rätt väg att gå. Enligt Manhammar (S) är det viktigt att djurskyddslagstiftningen på EU-nivå höjs, inte att Sverige ska sänka ribban. Han höll med om att lönsamheten är viktig, men poängterade att för att uppnå lönsamhet i svenskt jordbruk måste vi ha så god djurvälfärd som möjligt. Det är på det sättet vi kan konkurrera.

Manhammar (S) tog upp att beteskravet är viktigt att behålla av flera anledningar. På bete får djuren möjligheter att bete sig naturligt, vilket de har rätt till enligt vår djurskyddslag. Beteskravet är också något som många andra länder ser upp till. De ser Sverige som ett föregångsexempel och branschen använder sig av just kors rätt till bete i sin marknadsföring. Magnus Manhammar (S) sa i ett av sina anföranden att enligt forskningen finns det ingenting som säger att ett slopat beteskrav skulle vara bra för djuren. Det finns ingenting som säger att det skulle vara bra för Sveriges konkurrenskraft eller för att minska sjukdomar och antibiotikaanvändning.

Onsdagens debatt visade att det finns en skarp skiljelinje mellan hur Kristdemokraterna och Socialdemokraterna ser på djurs behov och deras rätt att bete sig naturligt, liksom vilken väg som faktiskt skulle vara gynnsam för lantbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Oscarsson (KD) tror på sämre lagstiftning och Manhammar (S) ser möjligheter i att satsa på djurvälfärden. 

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: