Djurens Rätt
14 October 2013

Birgitta Carlsson tilldelas hedersbevis

Vid en ceremoni i Helsingborg den 12 oktober mottog Birgitta Carlsson Kungliga Patriotiska Sällskapets hedersbevis "som belöning för uppskattad långvarig arbetsinsats".

Kungliga Patriotiska Sällskapets bildades under Gustav III år 1766 ("patriot" innebar i tidens språkbruk "en person som arbetar för det allmännas bästa och inte bara för egen vinning"), och företag och organisationer kan ansöka om att förtjänta personer får utmärkelsen i Sällskapets namn.

Att Birgitta Carlsson tilldelas utmärkelse för sitt arbete innebär att ett arbete för djuren i sammanhanget ses som en insats för "det allmännas bästa", och är ett erkännande av djurens roll i detta perspektiv.

Birgitta Carlsson var ordförande för Djurens Rätt mellan åren 1977 och 1993, och hon är en av organisationens mest betydelsefulla personer under dessa 131 åriga historia. Tidigare i år tilldelades hon också ett pris för sina insatser för djuren av den danska organisationen Forsøgsdyrenes Værn.

Text: Inge Skog

När Birgitta Carlsson gick i pension profilerades hon i tidningen Djurens Rätt nr 4/2010 - läs reportaget här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: