Djurens Rätt
15 August 2015

Böter för att lämna katt ensam

Enligt djurskyddsföreskrifterna ska en katt få tillsyn minst två gånger varje dygn, och lagstiftningen ger också katten rätt till daglig social kontakt med antingen människor eller andra djur. Föreskrifterna stöds av djurskyddslagen.

När en person, enligt Skaraborgs Läns Tidning, var tvungen att resa iväg utan att hitta någon som kunde ta hand som den katt och de fiskar som fanns i lägenheten lämnade personen dem ensamma. Till katten ställde hen fram skålar med mat och vatten.

Efter tio dagar ringde personen till fastighetsskötaren och bad denne att gå in i lägenheten och se till katten och ge den mat. Det var i samband med detta som en anmälan till Länsstyrelsen gjordes för att katten och fiskarna lämnats ensamma i nästan två veckor.

För trots att både katten och fiskarna enligt uppgift klarade ensamheten förhållandevis väl så är det ett brott mot djurskyddslagen att lämna djur ensamma utan tillsyn.

Personen som lämnade djuren hemma misstänks för brott mot djurskyddslagen och har fått ett strafföreläggande på 9 900 kronor.

Lagstiftningen med krav om tillsyn minst två gånger per dygn gäller också för hundar, liksom att de har rätt till daglig social kontakt och att rastas regelbundet utomhus.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: