Djurens Rätt
07 November 2012

Botswana förbjuder jakt

Bakom beslutet ligger insikten att antalet vilda djur i Botswana minskar i en alarmerande takt, och att ett färre antal vilda djur – främst elefanter – riskerar att ha en negativ påverkan på landets turistinkomster.

Presidenten meddelande samtidigt att man ämnar utöka antalet vakter vid landets djurreserverat för att minska tjuvjakten. Byar kommer också få resurser för att skrämma bort elefanter som förstör odlingar, istället för att döda dem, och ersättningen för de som får egendom förstörd av elefanter kommer höjas från 35 till 100 procent som en motivation för att inte döda djuren.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: