Djurens Rätt
01 October 2019

Bränd katt upptäckt i Stockholm - hårdare straff och ökad förståelse för djur behövs

Det är Djurens ö, en stiftelse som jobbar med att ta hand om vilda skadade djur och moderlösa djurungar, som på sin Facebooksida larmat om ett en förmodat bränd katt nära Långholmen i Stockholm. Som om det inte var nog har någon tryckt in en cigarettfimp i den döda kattens mun.

Polisen är informerade och Djurens ö uppmanar den som vet något om händelsen att kontakta polisen på 114 14. Förutom för att förhindra at fler djur utsätts är det även viktigt för att skydda människor då det finns forskning som visar att våldsbrott mot människor föregås av våldsbrott mot djur.

Det är angeläget att samhället i handling visar att brott mot djur tas på allvar, och utifrån detta bör straffen för djurplågeri skärpas. Just nu pågår glädjande nog en utredning om just detta, något som Djurens Rätt har arbetat för under lång tid.

Men när människor behandlar djur illa är det framförallt ett tecken på bristande empati och förståelse för djur och djurs utsatthet. Arbetet med att höja djurs status måste därför fortsätta på alla sätt och på alla nivåer.

Personer som döms för brott mot djur anser Djurens Rätt ska dömas till utbildning och träning i djuretiska frågor och hur vi bör förhålla oss mot djur.

Insatser för att öka denna medvetenhet behöver också göras preventivt, inte minst gentemot barn och ungdomar. Djurens Rätts barnklubb Rädda djuren-klubben och organisationen Djurskyddet Sveriges värdegrundsmaterial REDE är ett bra exempel på hur det kan göras.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: