Djurens Rätt
05 June 2014

Brasilien förbjuder djurförsök för kosmetika

Kampanjen för ett Brasilien utan djurtestad kosmetika har letts av koalitionen Be Cruelty-Free Brazil, som idag kan glädjas åt en stor framgång. Brasiliens förbud mot djurförsök för kosmetika innebär att de sällar sig till EU, Norge, Israel och Indien som redan har fattat liknande förbud. I januari i år förbjöd också delstaten São Paulo i Brasilien användningen av djurförsök för kosmetika och hygienprodukter.

Be Cruelty-Free Brazil varnar dock för att förbudet innehåller kryphål som gör att det inte är så heltäckande som skulle önskas - förbudet gäller djurförsök för kosmetikaingredienser och produkter, men exkluderar "ingredienser med okända effekter" och förbjuder inte heller försäljning av djurtestade produkter som importeras till Brasilien.

Antoniana Ottoni från Be Cruelty-Free Brazil säger i en kommentar att Brasilien har tagit ett första viktigt steg för att förbjuda de omoderna djurförsöken som utförs på kosmetika och att organisationens experter nu arbetar tillsammans med landets parlament för att förbättra skrivningen i den nya lagen, för att göra den mer heltäckande.

I koalitionen Be Cruelty-Free Brazil ingår den internationella organisationen Humane Society International och de brasilianska organisationerna ProAnima, ARCA Brasil och Forum Nacional de Proteção e Defesa Animal.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: