Djurens Rätt
28 March 2017

Brasilien förstärker förbudet mot djurtestad kosmetika

Kampanjen för ett Brasilien utan djurtestad kosmetika har letts av koalitionen Be Cruelty-Free Brazil, och 2014 kunde de glädja sig åt att landet parlament röstade igenom ett förbud mot djurförsök som utförs för kosmetika.

Men redan då varnades det för att förbudet innehåll kryphål som gjorde att förbudet inte var så heltäckande som många önskade - förbudet gällde djurförsök för kosmetiska produkter men gjorde undantag för "ingredienser med okända effekter" och förbjöd inte heller försäljning av djurtestade produkter som importeras till Brasilien från andra länder.

Antoniana Ottoni från Be Cruelty-Free Brazil sa år 2014 i en kommentar att Brasilien tagit ett första viktigt steg för att förbjuda de omoderna djurförsöken som utförs på kosmetika och att organisationens experter kommer arbeta tillsammans med landets parlament för att förbättra skrivningen i den nya lagen för att göra den mer heltäckande.

Och nu är kryphålen på väg att täppas till! I slutet av förra veckan röstades striktare regler igenom i ett första steg och kommer nu gå vidare till landets Miljödepartement för godkännande. De nya striktare reglerna som förhoppningsvis är på väg att bli verklighet innehåller ett omedelbart heltäckande förbud mot alla djurtestade produkter, och ett förbud mot alla djurtestade ingredienser för kosmetika inom tre år. Också produkter som har testats i ett annat land förbjuds i och med förslaget till ny striktare lagstiftning.

Källa

HSI congratulates Brazilian Senate Commission of Science and Technology for unanimous backing of airtight ban on cosmetic animal testing, Humane Society Internatinal, 23 mars 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: