Djurens Rätt
05 October 2015

Bristande analysmetod kan ligga bakom Sveriges låga salmonellaförekomst

Laboratoriet Mikrolab Stockholm AB anlitas av Livsmedelsverket för att göra salmonellaanalyser på svenska slakterier. Trots ca 6000 analyser på totalt ca 30 000 prover har de inte hittat ett enda positivt salmonellaprov under 2014. Bolaget själva säger nu att detta kan bero på att metoden som används, NMKL 71, är en för okänslig analysmetod.

Fredrik Johansson som är försäljningsansvarig i Mikrolab Stockholm AB menar att fler positiva salmonellaprover sannolikt skulle upptäckas med den modernare metoden som baseras på PCR.

– NMKL är så grov att vi måste ha väldigt höga halter salmonella innan vi hittar någonting, säger Fredrik Johansson.

Det nationella kontrollprogrammet används bland annat för att jämföra Sverige med andra länder inom EU. Nu uttrycks en oro för att viljan att få låga jämförelsetal kanske påverkar valet av analysmetod.

– Det som jag har reagerat på i det här programmet det är att man inte är beredd att lyfta in PCR som skulle rita om hela den här kartan. Vi skulle hitta betydligt fler positiva. Och sedan börjar debatten vad ska vi med dem till? Vill vi ha lite eller vill vi ha mycket? Det valet har myndigheterna tagit att de vill ha lite svar, säger Fredrik Johansson.

Han beskriver skillnaderna mellan de två metoderna som dag och natt och menar att de med PCR-metoden skulle kunna hitta tio eller till och med hundra gånger fler positiva provsvar.

- Det är ingen som vet, för det är ingen som vågar prova, menar han.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: