Djurens Rätt
14 January 2015

Brister på fler än hälften av de minkfarmer som inspekterades under 2014

Djurens Rätt har sammanställt protokollen från de inspektioner som länsstyrelserna i landet gjort på minkfarmer i Sverige under 2014. Sammanställningen visar att det genomfördes 23 inspektioner på det 70-tal minkfarmer som finns i Sverige. På 15 av de besökta farmerna noterades brister i djurhållningen. Dessutom var nästan hälften av inspektionerna anmälda i förväg.

– Vi är tyvärr inte förvånade. Regelefterlevnaden på minkfarmerna i Sverige har varit bedrövlig i många år, säger Camilla Bergvall som är ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

I Sveriges minkfarmstätaste område, Blekinge, genomfördes förra året endast fyra inspektioner på länets ca. 30 farmer. Alla inspektioner i länet var oanmälda och samtliga visade också flertalet grova brister. Bland annat noterade länsstyrelsen att de i många av burarna på en farm såg flera döda och skadade minkar tillsammans med andra minkar. En annan minkfarm i Blekinge hade inte haft ett enda besök från veterinär eller etolog under året, vilket är ett lagkrav.

– Vi vet sedan länge att minkfarmer inte hör hemma i ett land med ett modernt djurskydd. Inspektionerna från länsstyrelsen förra året är bara ännu ett bevis, säger Camilla Björkbom som är förbundsordförande för Djurens Rätt.

Ett utdrag från vad länsstyrelsens inspektörer har angett i sina inspektionsprotokoll

 • Skadade och döda minkar sågs tillsammans med friska minkar på en farm.
 • Brister i avlivningsprocessen fanns på tre farmer.
 • Det hölls för många minkar per bur på en farm.
 • Det var felaktiga mått på burarna på fyra farmer.
 • På två farmer sågs trasiga burar med skaderisk för minkarna.
 • Två farmer fick anmärkningar för smutsig miljö och dålig luft.
 • På tre farmer uppfylldes inte kravet på fri tillgång till vatten.
 • Bolådor saknade strö på två farmer.
 • Ligghyllor saknades eller hade felaktiga mått på sju farmer.
 • Två farmer hade felaktiga tillstånd för antal avelsdjur.
 • Tre farmer fick anmärkningar för att de haft för få eller inga besök av veterinär/etolog.
 • Krav på sysselsättning för minkarna uppfylldes ej på två farmer.
 • Krav på belysning uppfylldes ej på elva farmer.
Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: