Djurens Rätt
01 June 2018

Brister på över hälften av Sveriges minkfarmer

Av de 19 inspektioner som ägde rum förra året så klarade sig endast nio utan anmärkningar om brister. Detta trots att nästan alla inspektioner var anmälda i förväg.

– Det är anmärkningsvärt att inspektionerna år efter år kan visa på stora brister i djurskyddet utan att politikerna agerar, säger Camilla Bergvall, ansvarig för pälsfrågor på Djurens Rätt.

Nästan hälften av landets minkfarmer finns i Blekinge och förra året utfördes sex inspektioner i området och endast en farm klarade sig utan anmärkning.

På en av minkfarmerna saknades både ansökan om att bedriva verksamhet samt den utbildning som krävs. Farmen använde sig inte av de etageburar som krävs enligt dagens föreskrifter och dessutom hade inget veterinärbesök, vilket också är ett krav, genomförts. Avsaknaden av veterinärbesök återkommer på flera av farmerna som inspekterats. På en farm var det för lite eller saknades helt strö i burarna och i Blekinge har Länsstyrelsen, precis som tidigare år, sekretessbelagt alla brister med hänvisning till att enskild kan lida skada om uppgifterna röjs.

Vid sidan av förslaget till ny djurskyddslag ligger just nu ett uppdrag hos Jordbruksverket att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen, detta ska redovisas i början av nästa år. 

– Regeringen har konstaterat att minkfarmning är en bransch som fått mycket kritik och där det finns anledning att ifrågasätta om den följer djurskyddslagen, därför är det bra att regeringen tillsätter en utredning även om det redan finns gott om underlag om bristande välfärd inom pälsdjursfarmningen, säger Camilla Bergvall.

Här gjordes inspektionerna 

Länets totala antal farmer

  • Blekinge - 6 (ca. 35)
  • Skåne - 2 (5)
  • Västra Götaland - 8 (15)
  • Jönköping - 1 (5)
  • Kalmar - 1 (1)
  • Kronoberg - 1 (1)
  • Halland - 0 (1)
  • Västerbotten - 0 (2)
  • Östergötland - 0 (1)

I övriga län uppger Länsstyrelserna att det inte finns några minkfarmer.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: