Djurens Rätt
26 November 2012

Bröstcancerforskare får pris för alternativ till djurförsök

Stina Oredsson, professor vid Lunds universitet, tog emot priset på en ceremoni arrangerad av stiftelsen Forska Utan Djurförsök i Stockholm den 22 november, där Djurens Rätt deltog. Priset, Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök, delas gemensamt ut av tre nordiska organisationer - Forska Utan Djurförsök i Sverige, Alternativfondet i Danmark och Juliana von Wendts Stiftelse i Finland.

Under hela sin forskarkarriär har Stina Oredsson arbetat med arbetat med olika typer av celler och cellinjer, istället för att använda försöksdjur. Förutom detta har hon gjort en stor insats för att minska djurförsök genom sin undervisning.

– Få, om någon, lärare har lärt upp så många studenter i cellodlingens möjligheter att ersätta djurförsök. Stina Oredsson är en mycket värdig mottagare av Nordiska Forskningspriset för alternativ till djurförsök, säger Cecilia Clemedson, neurotoxikolog och ordförande i Forska Utan Djurförsök.

Det var också Cecilia Clemedson som inledde kvällen med att hälsa det 30-talet deltagarna välkomna. Därefter höll Karin Gabrielsson Morton från Forska Utan Djurförsök ett föredrag om det politiska arbetet med att minska djurförsöken, innan Stina Oredsson fick ta emot blommor och diplom.

Stina Oredsson och hennes forskargrupp arbetar för närvarande med ett projekt för att utveckla en ny behandlingsstrategi för bröstcancer. Som försökssystem använder de bröstcancerceller som växer i flaskor, istället för att använda djur.

– Oredssons forskning är helt i linje med vår vision: En värld där forskning bedrivs framgångsrikt utan att utnyttja djur, för både människors och djurs bästa, säger Cecilia Clemedson på Forska Utan Djurförsök.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: