Djurens Rätt
25 August 2017

Bryssel inför lag på kastrering av katter

Hemlösa katter kan leva i bostadsområden, sommarstugeområden, vid återvinningscentraler och i industriområden. De söker sig gärna till andra hemlösa katter. I de kolonier som bildas härjar smittor, ohyra och svält. Forskningen visar att de flesta inte klarar sig mer än ett halvår, de dör eller försvinner, men tillräckligt många överlever för att det ska bli fler hemlösa katter. Under sin livstid kan en enda okastrerad katthona få upp till 120 ungar.

För att komma tillrätta med detta problem har den belgiska regionen Bryssel infört en lag som säger att alla katter äldre än sex månader (och som föds efter den 1 januari 2018) måste vara steriliserade eller kastrerade. En liknande lag finns sedan tidigare i regionen Vallonien.

Under 2016 omhändertogs 4 084 katter av djurhem i Bryssel. 1 425 av dem (38 procent) avlivades på grund av platsbrist eller att det inte gick att placera dem i nya hem. Det är okänt hur många hemlösa katter som finns i Sverige, men enligt nya siffror uppskattas antalet till omkring 150 000.

I förslaget till ny svensk djurskyddslag förslås att det ska bli obligatoriskt att märka och registrera katter och att de katter som går fritt ute måste kastreras. Men alla som har en katt har redan nu ett ansvar: se till att kastrera din katt vid lämplig ålder och fall inte för frestelsen att låta den få ungar.

Källa

Neutering and spaying of pet cats is now mandatory in the Brussels-Capital Region, GAIA, 25 augusti 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: