Djurens Rätt
25 April 2019

Camilla Bergvall föreslås som ny ordförande för Djurens Rätt

Valberedningens motivering till nomineringen av Camilla Bergvall som förbundsordförande

"Camilla har suttit i förbundsstyrelsen tidigare. Hon var med och implementerade jämställdhetsarbetet, med ny jämställdhets- plan och handbok, samt har tagit fram aktivisthandboken "Förändra". Camilla har även visat engagemang och kompetens genom sitt arbete i Djurens Rätts Pälsgrupp, där bland annat analyser av länsstyrelsernas rapporter från minkfarmar gjorts, och genom engagemang i andra föreningar som hon varit med och startat lokalt i Helsingborg. Genom detta engagemang har hon även representationsvana och är mediavan. Valberedningen väljer att nominera Camilla Bergvall för att hon har ett driv och ett engagemang som kan entusiasmera andra."

– För mig sticker Djurens Rätt ut bland ideella organisationer genom sin tydliga bas i gräsrötterna, i lokalorganisationerna och hur högt det ideella engagemanget värderas, säger Camilla Bergvall som också berättar att hennes Djurens Rätt-resa började för ca 10 år sedan på sommarturnén.

Läs Camillas fullständiga presentation

Valberedningens fullständiga förslag till förbundsstyrelse

Nyval Förbundsordförande
Camilla Bergvall, 29 år, Malmö

Omval Ledamöter
Tina Hogevik, 27 år, Stockholm
Sofia Kamlund, 28 år, Helsingborg
Tommy Ringlöw, 23 år, Umeå

Nyval Ledamöter
Peter Holmberg, 37 år, Stockhom

Fyllnadsval Ledamöter
Sara Eriksson Carraro, 30 år, Stockholm

Nyval Suppleanter
Christian Nordström, 38 år, Göteborg
Edvin Kvamme, 26 år, Stockholm

Läs mer om Camilla Bergvall och övriga kandidater i valberedningens förslag

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: