Djurens Rätt
10 December 2018

Camilla Björkbom slutar som förbundsordförande

Camilla Björkbom valdes till Djurens Rätts förbundsordförande i samband med organisationens riksstämma i Karlstad år 2010 och är med sina nio år en av de som har suttit längst på ordförandeposten sedan organisationen bildades år 1882.

– Organisationer har vi till låns och vi ska lämna tillbaka dem i ett bättre skick än vad de var när vi trädde in. Det har varit en ära att få hålla i stafettpinnen i nio av Djurens Rätts 136 år, säger Camilla Björkbom.

Tina Hogevik har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2015 och utsågs 2017 till förste vice ordförande. Tina har varit medlem och ideellt aktiv sedan 2007 och engagerat sig brett inom Djurens Rätt, bland annat som volontär på sommarturnén och i lokalavdelningen i Stockholm.

Tina har länge varit drivande i att öka kommunikationen inom Djurens Rätt, och i att binda samma organisationens många delar för en ökad effektivitet och sammanhållning. Under 2018 har Tina tagit ett större administrativt ansvar inom förbundsstyrelsen och varit den som lett arbetet med att ta fram en ny verksamhetsinriktning för kommande år.

Tinas organisationskunskap och starka engagemang för djuren och för ideellt engagemang gör henne väl lämpad att styra Djurens Rätt framåt.

– Djurens Rätt vill rikta ett stort tack till Camilla Björkbom för de nio år som hon stått på djurens sida och lett organisationen framåt. Vi kommer fortsätta framåt i samma anda och ser fram emot att fortsätta växa som organisation, säger Tina Hogevik, tillförordnad förbundsordförande.

Nominera till förbundsstyrelsen

I samband med riksstämman 2019 kommer Djurens Rätt därmed att välja både en ny förbundsordförande och ett antal ledamöter till förbundsstyrelsen. Djurens Rätts valberedning tar emot nomineringar på  http://bit.ly/djurensratt-valberedning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: