Djurens Rätt
21 March 2018

Camilla Björkboms tal på manifestation mot handelsavtalet CETA

"Hur djur behandlas är en viktig fråga för EU:s medborgare. Hur djur behandlas är en viktig fråga för Sveriges medborgare.

Faktum är att djurskydd rankas högt i EU:s opinionsmätningar. Särskilt högt rankas djurskydd av svenskar. Ändå riskerar EU och Sverige att översvämmas av billigt kött från Kanada.

Det är kött som producerats med så dåligt djurskydd att det skulle vara olagligt att behandla djur på det sättet inom EU. Handeln med kött förväntas öka med CETA.

För första gången minskar nu köttkonsumtionen i Sverige. Att sluta ett avtal som ökar handeln med kött när vi måste äta mindre kött. Det är inte ansvarsfullt.

Ökad handel med kött leder till fler djurfabriker. Djurfabriker, med många djur trångt inomhus, är den främsta orsaken till djurplågeri på planeten. Djurfabriker har också allvarliga konsekvenser för både klimatet och för de vilda djur som trängs undan av foderodlingar.

I Kanada får grisar hållas bakom gallergrindar där de inte kan röra sig. De kan inte ens ligga ner bekvämt. En mening i CETA som jag särskilt fastnade för är den här: Kanada får obegränsad tullfri tillgång till levande djur.

De långa djurtransporterna, särskilt de till sjöss, måste minska, inte öka. Djur är inte okänsliga varor. I och med investeringsskyddet och de svaga skrivningarna om djurskydd i CETA kan det bli svårare att förbättra för djuren i EU. Istället för att fler kor får komma ut på bete kan det bli färre kor på bete. Istället för minskad köttkonsumtion, ökad köttkonsumtion.

Tre saker att komma ihåg:

  • CETA försämrar djurskyddet.
  • CETA ökar handeln med billigt kött.
  • CETA gör att det kan bli svårt att förbättra för djuren i Europa.

En annan väg är möjlig.

Ett nytt frihandelsavtal med Kanada skulle kunna ha skrivningar som ligger i linje med EU:s grundfördrag där djur erkänns som kännande varelser.
En sådan modernare skrivning finns i avtalet med Mexiko.

Ett nytt frihandelsavtal skulle kunna ställa bindande krav på djurskydd i ett eget djurskyddskapitel.

Sverige har ambition att arbeta för bättre djurskydd i andra länder.
Därför är det i Sveriges intresse att vi agerar för att det blir bra skrivningar om djurskydd i handelsavtalen. Därför uppmanar Djurens Rätt riksdagen att avvisa det nuvarande avtalet.

Djur är kännande varelser, inte okänsliga varor."

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: