Djurens Rätt
16 February 2017

CETA – ett dåligt avtal för djuren

Europaparlamentet röstade igår igenom CETA med 408 röster för, 254 emot och med 33 nedlagda röster. Överenskommelsen mellan EU och Kanada försvagar djurskyddet avsevärt och ökar importen av animaliska produkter från Kanada till EU:s marknad.

Kanadensiska djurskyddsnormer är sämre än i Europa. Till exempel används både tillväxthormoner och antibiotika i Kanada på sätt som inte är tillåtna i Sverige. Verksamheten baseras i praktiken på icke-bindande ”Codes of Practice” istället för lagstiftning och CETA kräver inte att de kanadensiska animaliska produkterna eller behandlingen av djur bör uppfylla EU:s normer.

Den ökade importen kommer bland annat att ske genom att CETA avlägsnar skatter och andra handelshinder på animaliska produkter som förs in i EU från Kanada. Genom CETA får Kanada en 75 000 ton tullfri kvot för griskött, en 65 000 ton tullfri kvot för nötkött och obegränsad tullfri tillgång till levande djur och hästkött.

Formuleringen i CETA om djurskydd är extremt svag och kräver endast samarbete. Artikel 21.4 (s) om regleringssamarbete är det enda stället i avtalet i vilken man nämner djurs välbefinnande och skydd genom att parterna åläggs att sträva efter att utbyta information, kunskap och erfarenhet inom området för djurskydd i avsikt att främja samarbetet.

– Det är ett fruktansvärt avtal för djuren och kommer påverka många djurs liv på ett påtagligt negativt sätt. Det kommer också att ha inverkningar på djuren i Sverige i och med att den högst sannolikt påverkar det nationella beslutsfattandet vad gäller Sveriges konkurrenskraft. CETA-avtalet är inte i linje med de mål som uttryckts i den nationella livsmedelsstrategin om att minska på köttkonsumtionen och antibiotika användningen i Sverige. Vi ser mycket oroade på utvecklingen och hoppas att den svenska regeringen ändrar sin åsikt i frågan och inte ratificerar avtalet, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

CETA ska tillämpas provisoriskt efter att Europarådet ger sitt slutliga godkännande av affären. EU:s medlemsstater måste därefter ratificera avtalet innan det kan tillämpas i sin helhet. Detta kan ta tid beroende på de nationella ratificeringsförfarandena. Avtalet går att läsa här: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: