Djurens Rätt
18 October 2014

Chinchillorna från Sveriges sista farm omhändertas

I juni skrev vi om hur länsstyrelsen i Uppsala gjorde en oanmäld inspektion på Sveriges enda chinchillafarm. Inspektionen gjordes med anledning av att ny lagstiftning kring hållning av chinchillor för deras päls trätt i kraft.

Länsstyrelsens bedömning var då att det fanns flera allvarliga brister i verksamheten och länsstyrelsen förbjud farmaren att fortsätta med sin verksamhet med stöd av §26 i djurskyddslagen.

Ägaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten, men rätten avslog den 14 oktober överklagan. Länsstyrelsen i Uppsala län beslut om att alla chinchillor på uppfödningen ska tas om hand med omedelbar verkan genomfördes därmed.

Detta innebär att Sveriges sista chinchillafarm nu är stängd. De 243 chinchillorna gavs till organisationen Djurrättsalliansen för vidare omplacering.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: