Djurens Rätt
28 April 2017

Cirkus Maximum kritiseras för brister i djurhållningen

Redan 2015 fick Cirkus Maximum anmärkningar om att cirkusens hästar inte har tillgång till daglig utevistelse. Enligt länsstyrelsen ska samtliga djur på cirkusen ha möjlighet att röra sig fritt genom daglig utevistelse, tiden för utevistelsen ska vara tillräckligt lång så att djurens behov av rörelse, lek och sällskap med andra djur tillgodoses.

I april 2016 fick Cirkus Maximum ett förläggande om att journal skulle föras över hur ofta och länge djuren får röra sig fritt genom daglig utevistelse. Men vid länsstyrelsen besiktning inför turnéstarten i mars 2017 framkom att cirkusen inte har gjort detta under 2016. Vid samma tillfälle visade det sig att frigång i manegen ersatte djurens utomhusmotion, det skriver tidningen Hallandsposten.

Nu har cirkusen fått ett föreläggande som innebär ett vite på 50 000 kronor vid varje kontrolltillfälle och dag om de inte börjar låta sina hästar röra sig utomhus. Cirkusen å sin sida menar att de har problem att hitta bra cirkusplatser och att det på många platser saknas utrymme att släppa ut djuren på, något som länsstyrelsen menar inte är ett tillräckligt skäl för att inte leva upp till djurskyddslagens krav.

Cirkus Maximum har under årets turné med sig åtta hästar, åtta åsnor, tre kameler, två nötkreatur, tre får, tre getter, tre gäss och femton hundar.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: