Djurens Rätt
10 November 2020

Danmark pausar massavlivning av minkar – coronavirus på åtta nya minkfarmer

Efter att flera minkar upptäcktes bära på flera muterade former av coronaviruset beslutade den danska regeringen om att avliva alla minkar i landet, oavsett om de var sjuka eller inte. Men beslutet togs utan laglig grund och därför stoppas nu massavlivningen, det rapporterar SVT.

– Naturligtvis ska lagen följas, men med dagens beslut sätter Danmark, i praktiken, pälsdjursindustrins intressen framför djurs och människors liv och hälsa. Hela kampen mot pandemin hotas och lidandet för djuren riskerar att bli mer utdraget, säger Benny Andersson, verksamhetschef för Djurens Rätt.

Lagförslaget om masslakt kommer att prövas i danska Folketinget igen, men denna gång ska det gå igenom en längre process innan beslut fattas.

Samtidigt har coronaviruset konstaterats på en femtedel av landets alla minkfarmer, och där kommer minkarna fortfarande att avlivas. På övriga farmer kommer inte minkarna att få ”fortsätta leva” – som det har formulerats i vissa medier – utan merparten av alla minkar kommer att dödas ändå inom ett par veckor, men nu för sin päls skull.

– Det finns många argument för att detta borde bli den sista massavlivningen av minkar i Danmark, farmerna bör inte ges tillstånd att fortsätta sin verksamhet, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt. 

För att minska riskerna för smittspridning och för en eventuell mutation av viruset anser Djurens Rätt att Sverige fortfarande måste agera snarast och stänga minkfarmerna.

– Vi kan lära av Danmark och ta rätt politiska beslut från början. Det är viktigt att komma ihåg att skulle vi ha tagit djurskyddslagen på allvar så skulle vi aldrig ha hamnat i den här situationen över huvud taget, avslutar Benny Andersson.

I ett första steg skulle det vara nödvändigt med massavlivningar på farmer där coronaviruset konstaterats och ytterligare restriktioner för övriga minkfarmer, t.ex. genom större avstånd mellan burar där minkar vistas och isolering av minkar så de inte kan smitta varandra.

 

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: