Djurens Rätt
05 January 2021

Danmark uppnår miljömål efter nedlagd minkindustri

Ammoniak är en gas som bidrar till bland annat försurning av mark och vatten, övergödning och bildar hälsoskadliga partiklar. Varje år har den danska minkuppfödningen släppt ut 4 000 ton ammoniak, vilket motsvarar mellan 5 och 10 procent av utsläppen av ammoniak i Danmark varje år.

Dessa utsläpp upphör dock när den danska minkuppfödningen har lagts ner under 2021. Och i med och detta lever Danmark på plötsligt upp till EU:s direktiv och att medlemsländerna ska minska sina utsläpp av ammoniak från lantbruksnäringen.

– Ur naturens perspektiv är [nedläggningen av minkfarmerna] en god nyhet, säger Maria Reumert Gjerding, ordförande för Danmarks Naturfredningsforening till DR.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: