Djurens Rätt
25 September 2013

Dansk kalvexport ökar

Exporten av kalvar ökade särskilt kraftigt under 2012. En bakomliggande aledning till den kraftigt ökade exporten sägs vara att den s.k. handjurspremien reducerats från 950 danska kronor per djur till 400 danska kronor per djur.

Lantbrukets Affärstidning skriver att: 
"Den ökade exporten har lett till att många köttproducenter som föder upp kalvar från mjölkbönder har fått lägga ner verksamheten."

Produktionen av kalvar som föds upp på enbart mjölkersättning förbjöds i EU från och med 2007. Men fortfarande finns skillnader mellan olika EU-länder vad gäller de krav som ställs på mängden fiber i kalvarnas foder. Danska organisationen Dyrenes Beskyttelse anser att det fortfarande finns djurskyddsproblem i den nederländska kalvuppfödningen och menar att det också kan ifrågasättas att kalvar som bara är några veckor gamla skickas på export.

Exportökningen har också fått politisk uppmärksamhet i Danmark, dels för att den utarmar tillgången på slaktdjur, dels för att djurtransporterna av så späda djur är kontroversiella. Den danska lantbruksorganisationen Landbrug och Fødevarer uppvaktar nu sin regering med önskemålet att återigen få en handjurspremie till köttproduktionen."

Organisationen Dyrenes Beskyttelse är Danmarks störstaoch äldsta djurvärnsorganisation med ett medlemsantal på ca 75 000. De skriver på sin hemsida att de ser mycket kristiskt på utvecklingen och att kalvexporten bör stoppas. Läs mer här!  http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/dobbeltmoralsk-kalveeksport-skal-stoppes

Varje dag transporteras miljontals djur genom Europa. Det är tillåtet att transportera de flesta vuxna djur i 28 timmar med en enda kort rast. Här i Sverige får djurens sista resa – den till slakteriet – vara 8 timmar lång. Men för de djur som skickas utomlands för slakt kan resan bli betydligt längre. Här kan du läsa om Djurens Rätts kampanj för att stoppa långa djurtransporter.

En betydande del av alla de animaliska produkter som konsumeras i Sverige är importerade. Djurens Rätt anser att Djurs rättigheter behöver lyftas fram i alla världens länder.  Vi arbetar för en FN-resolution om djurs rättigheter. Här kan du läsa mer om vårt internationella arbete.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: