Djurens Rätt
11 February 2022

Danskt besked: Olagligt att koka levande humrar

Danska riksdagens miljö- och livsmedelsutskott (Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg) frågade i början av januari livsmedelsministern vad straffet är för att koka en hummer levande. I sitt svar hänvisar ministern till det danska veterinär- och livsmedelsverket (Fødevarestyrelsen) som gör bedömningen att humrar som kokas levande inte avlivas så snabbt och smärtfritt som möjligt. De skyddas inte heller så mycket som möjligt mot smärta, lidande, oro och betydande olägenheter. Veterinär- och livsmedelsverket anser därför att det är ett brott mot den danska djurskyddslagen att koka levande humrar. 

Djurens Rätt kommenterar det danska beskedet:
– Det minsta vi kan begära är att Sverige följer det danska exemplet och inför ett förbud mot kokning av levande djur, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt.

Veterinär- och livsmedelsverket i Danmark baserar sin bedömning på ett uttalade från Veterinärhälsorådet från 2015. Veterinärhälsorådet är ett statligt råd i Danmark som avger yttranden i veterinära frågor på begäran av en myndighet eller av parter i ett brottmål. I yttrandet från 2015 menar Veterinärhälsorådet att det finns forskning som tyder på att kräftdjur kan känna obehag och smärta. Vilket också är i linje med ett yttrande från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) år 2005. Enligt det danska Veterinärhälsorådet ska humrar och krabbor avlivas med ett vasst föremål (kniv eller syl) genom huvudet bakom ögonen, innan de kokas.

I november 2021 meddelade Storbritanniens regering att kräftdjur kommer att omfattas av landets nya djurskyddslag. I Schweiz är det sedan 2018 förbjudet att koka levande humrar.

Stora brister i svensk djurskyddslagstiftning

Svensk djurskyddslagstiftning är mycket bristfällig vad gäller avlivning och slakt av vattenlevande djur som fiskar och kräftdjur.

Det är fortfarande tillåtet att vid slakt bedöva fiskar som föds upp i vattenbruk, med koldioxid. Metoden är laglig och mycket vanlig trots att den är ineffektiv och orsakar fiskarna starkt obehag och stress. I december 2019 konstaterade SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd att användning av koldioxidgas inte är en etiskt acceptabel metod för bedövning eller avlivning av fiskar. I Norge har koldioxidbedövningen vid fiskslakt varit förbjuden sedan 2012.

De fiskar som fångas från det vilda, i det kommersiella fisket, omfattas inte av djurskyddslagen, inte ens när de befinner sig i fångstredskap eller på fiskefartygen. Det betyder att det saknas krav på att de snabbt ska göras medvetslösa, det vill säga bedövas, och inte återfå medvetandet. Fiskarna dör en utdragen och mycket plågsam död inom fisket när de kvävs i luften eller strupskärs och rensas vid medvetande.

Kräftdjur som hålls av människan ska vid avlivning skonas från onödigt lidande och obehag. Men det finns inga detaljerade regler i den svenska lagstiftningen om hur avlivning av kräftdjur ska gå till. 

Djurens Rätt vill se:

  • Ett förbud mot kokning av levande djur.
  • Ett förbud mot koldioxidbedövning av fiskar.
  • En djurskyddslagstiftning som tydligt omfattar och tar hänsyn till de vattenlevande djuren.
  • Lagstiftning som reglerar slakt och avlivning av fiskar, kräftdjur och blötdjur.
  • Mer resurser till forskning om djurvälfärd vid slakt och avlivning av fiskar, kräftdjur och blötdjur.

Fördjupning

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: