Djurens Rätt
04 October 2019

De fem viktigaste frågorna för djuren just nu

Djurens dag är en internationell temadag som sedan 1931 uppmärksammar djurens situation. Som Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation, etablerad redan 1882, har Djurens Rätt under lång tid satt dagordningen för vilka djurfrågor som är mest angelägna just nu.

I samband med Djurens dag 2019 är detta de fem frågor som organisationen anser är mest prioriterade just nu.

1. Halvera köttkonsumtionen till 2030

Bara i Sverige dödas närmare 100 miljoner landlevande djur varje år för att bli mat. Genom att minska framförallt kycklingkonsumtionen görs störst skillnad för de djur som är flest och som har det sämst. Men ansvaret ligger ytterst inte på konsumenterna. Politiska beslutsfattare och aktörer inom offentlig och privat sektor spelar en avgörande roll för en omställning till mer växtbaserat, vilket krävs för att nå målet om en halverad köttkonsumtion till år 2030.

2. Inga hönor ska hållas i burar

All storskalig äggproduktion är dålig för hönorna, men det är i burarna som hönorna har minst möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. I Sverige hålls närmare en miljon hönor i burar, så små att de inte ens kan sträcka ut sina vingar. Sverige bör avveckla burhållning av hönor, något regeringen lovade Astrid Lindgren att göra redan 1988. Burhållning av hönor hör inte hemma i ett modernt samhälle. 

3. Handlingsplan för utfasning av djurförsök

Hundratusentals djur utsätts för djurförsök i Sverige varje år. Det satsas årligen många miljarder på forskning, men bara en bråkdel av detta läggs på utveckling av djurfria metoder, forskningsmetoder som gagnar den vetenskapliga utvecklingen och skonar djur från lidande. För att komma framåt behöver Sverige anta en nationell handlingsplan för utfasning av djurförsök.

4. Mer pengar till djurfri forskning

För att en djurfri forskning ska bli verklighet måste arbetet med att ta fram djurfria metoder ges tillräckligt med stöd. Idag läggs 13 miljoner kronor i statsbudgeten på utveckling av djurfria metoder, en summa som bleknar i jämförelse med de miljarder som läggs på forskning i stort. Summan behöver minst tiodubblas, till 150 miljoner kronor per år, för att det ska ge någon effekt.

5. Avveckla minkfarmningen i Sverige

Pälsdjursfarmning är redan förbjudet i många andra europeiska länder, men ännu inte Sverige - trots att åtta av tio svenskar är för en avveckling. Att föda upp minkar i kala gallerburar är inget som kan accepteras i ett land som skryter om en av världens bästa djurskyddslagar.

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: