Djurens Rätt
13 June 2018

De gömda djuren - fiskar glöms bort i statistiken

Fiskar och skaldjur är de djur som dödas i flest antal för människans konsumtion vilket gör det än mer problematiskt att de inte finns med i statistiken.

Fiskar och skaldjur äts direkt av människor, men de utfodras även med till andra djur i form av t.ex. fiskmjöl. Detta försvårar beräkningarna kring hur mycket som äts direkt och indirekt av människor och den stora osäkerheten har lett till att sådan statistik inte längre publiceras sedan år 2000.

Antalet är en väldigt grov uppskattning eftersom fiskarna i statistiken räknas i kilo istället för i antal individer och alla individer väger olika mycket.

Om vi istället ser till produktionsstatistiken från Sverige så vet vi att över 200 000 ton fiskar dödas varje år i det svenska yrkesmässiga fisket och att den mängden har ökat.(1) Det motsvarar troligtvis flera miljarder individer, enbart från svenska vatten. Fiskar föds också upp inom vattenbruket (i så kallade ”fiskodlingar”) vilket uppskattningsvis innebär ytterligare 5-10 miljoner fiskar som dödas om året i Sverige. Antalet är en väldigt grov uppskattning eftersom fiskarna i statistiken räknas i kilo istället för i antal individer och alla individer väger olika mycket.

Att tillförlitlig statistik saknas för hur många fiskar som egentligen äts, fångas, "odlas", importeras och exporteras är i sig ett tydligt tecken på vilken låg status fiskar har i vårt samhälle idag. Djur som räkor, humrar och kräftor förs det heller ingen antalsstatistik över, och för dessa djur finns det inte ens några uppskattningar att tillgå.

Beroende på hur en räknar är antalet fiskindivider som konsumeras av varje människa i Sverige per år alltifrån 200 stycken till flera tusen. Som jämförelse äter den svenska befolkningen i genomsnitt 15 kycklingar per år, som är det djur som dödas i näst flest antal. En minskad fisk- och skaldjurskonsumtion är därför den enskilt viktigaste åtgärden som privatpersoner kan göra för att rädda liv. Genom att även minska konsumtionen av djur som utfodras med fiskprodukter så som grisar och höns kan ännu fler liv räddas.

– Eftersom det inte går att se om konsumtionen av fiskar ökar eller minskar finns risken att antalet individer som dödas ökar trots minskad övrig köttkonsumtion. Osäkerheten gör att vi inte kan räkna med de som dödas i flest antal; fiskarna och skaldjuren. Det är därför av yttersta vikt att medvetandegöra problemet och hjälpa till att öka deras status som individer istället för produkter. För som vi redan vet så kan alla fiskar och många skaldjur uppleva både smärta och lidande, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Gå gärna in på www.väljvego.se för alternativ till fiskar och skaldjur samt möjligheten att beställa hem ett gratis inspirationsmagasin.

Källor

  1. Sveriges officiella statistik (2018) Det yrkesmässiga fisket i havet 2017.
Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: