Djurens Rätt
01 July 2019

Debatt: "Kommunpolitiker måste våga vego"

Under våren har Djurens rätt undersökt Sveriges kommuner utifrån faktorer som vegetarisk mat i skolan, djurskyddskrav vid upphandling samt en del andra beslut som påverkar djur. Södertälje kommun blev solklar vinnare som Sveriges djurvänligaste kommun, med 28 procent mer poäng än andrapristagaren Göteborgs stad. Växjö följde hack i häl och landade på tredje plats.

I toppligans kommuner ses maten som ett verktyg för hållbar utveckling. De har ett både långvarigt och långsiktigt hållbarhetsarbete där djuretik och djurskydd inkluderas. Dessa kommuner har inga luddiga formuleringar om att “mängden animalier ska minskas”, som alltför ofta är fallet. Deras måltidspolicys har konkreta ramar med siffror på hur verksamheterna ska uppfylla de politiska målen.

Vid upphandling av animalier efterfrågas ofta den högsta nivån inom ramen för Upphandlingsmyndighetens djurskyddskriterier, vilket innebär Krav-märkt.

Några av trenderna i undersökningen förvånade. Endast var tredje kommun har en policy om minst en vegetarisk dag/vecka, även om fler har det som praxis.

...

När det gäller djurskyddskraven blev det tydligt att de landlevande djur som är flest och som har det sämst, kycklingarna, är de som i minst utsträckning får en drägligare tillvaro med hjälp av kommunerna.

...

Läs hela debattartikeln på Altinget.se: Djurens Rätt: "Kommunpolitiker måste våga vego" 

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: