Djurens Rätt
28 April 2022

Debatt om djurskydd i riksdagen lämnar mer att önska

Intresset för frågan om djurskydd är stort och efter den allmänna motionstiden under hösten 2021 lämnades det in 53 motioner på ämnet. Sammantaget rör det sig om 202 yrkanden som har behandlats i utskottets betänkande. Och med vetskapen om det - den energi och det slit som lagts ner i dessa motioner som i de flesta fall syftar till att göra djurens liv bättre, så matchar inte utfallet förväntningarna.

Bland alla inlämnade förslag fanns bland annat sådana som rörde förbud mot att hålla hönor i bur, avveckling av pälsindustrin, förbud mot koldioxidbedövning vid slakt, inrättandet av en djurskyddsmyndighet, och framtagandet av en nationell plan för övergången till djurfri forskning. Kring dessa nåddes alltså ingen majoritet i riksdagen.

Att samhället värderar djur på olika sätt ställs på sin spets i debatter som dessa. Vi ser ledamöter från partier stå i talarstolen och tala om risken för att exempelvis hundar ska fara illa, samtidigt som andra djur lever hela sina liv instängda i burar. Därför är jag besviken över att riksdagsledamöterna inte tog chansen för att göra livet bättre för exempelvis hönor och minkar när möjligheten gavs, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Ljusglimtar fanns i riksdagsledamöternas anföranden. Men medan vissa ägnade sina dyrbara minuter till att lyfta djurens känsloliv, minkars naturliga beteenden och argumentera för att vi behöver ett slutdatum för koldioxidbedövning vid slakt av grisar, så höjde andra svensk djurvälfärd till skyarna och valde att fokusera på att beteskravet bör ses över.

Utfallet blev att riksdagen utifrån miljö-och jordbruksutskottet förslag riktar fem uppmaningar till regeringen som rör följande:

  • Veterinärers möjligheter att anmäla när de misstänker illegal införsel av hundar och andra sällskapsdjur.
  • Tullverkets möjligheter att stoppa fordon för att söka efter hundar.
  • Insatser mot organiserad smuggling av sällskapsdjur.
  • Ett globalt avtal om användning av antibiotika.
  • Hur förbudet mot att kupera svansar efterlevs.
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: