Djurens Rätt
25 November 2014

Debatt om kompetenscenter för alternativ till djurförsök

Regeringen har nyligen fattat beslut om att  inrätta ett 3R-center för att minska djurförsöken men det står fortfarande oklart exakt när detta blir av och hur det ska finansieras. En interpellation har nu lämnats in av Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm och en debatt med landsbygdsminister Sven-Erik Butch kommer att äga rum i riksdagen den 5 december.

 Frågor som lyfts fram i interpellationen är:

1. När kommer landsbygdsministern att inrätta 3R-centret?
2. Hur avses verksamheten i 3R-centret finansieras?
3. Kommer landsbygdsministern att verka för att en handlingsplan för att minska antalet djur i djurförsök antas?

Läs hela interpellationen här.

Bethania Malmberg

Bethania Malmberg

Politisk samordnare
Dela: