Djurens Rätt
08 May 2015

Deklaration om grisarnas situation i köttindustrin, på internationell konferens

Under konferensens första dag undertecknade Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med ministerkollegorna Christian Schmidt, Tyskland, Dan Jørgensen, Danmark och Sharon Dijksma, Nederländerna, en deklaration med uppmaning till EU-kommissionen om att förbättra situationen för grisarna, först och främst genom att revidera de nuvarande gemensamma reglerna för hållning av grisar (Council Directive 2008/120/EC). Ministrarna uppmanar till:

  • Färre svansklippta grisar, bland annat genom att grisarna ska ges mer utrymme och strö. Idag klipps smågrisars svansar av rutinmässigt i många länder, trots att det är förbjudet enligt EU-lagstiftningen att göra det just rutinmässigt. Grundproblemet är att grisarna hålls i miljöer som omöjliggör naturligt beteende vilket leder till att de börjar bita på varandras svansar. Istället för att åtgärda orsaken till svansbitningen, klipps smågrisarnas svansar av.
  • Minskat behov av att använda kirurgisk kastrering av grisar och ett krav på bedövning och smärtlindring då kirurgisk kastrering utförs.
  • Mer grupphållning av suggor eftersom det ökar deras möjligheter till sociala interaktioner och rörelse jämfört med vid individuell uppstallning.
  • Mer forskning och framtagande av riktlinjer för att suggor i högre grad än idag ska kunna hållas lösgående istället för fixerade.

Djurens Rätt välkomnar ministrarnas initiativ och har tillsammans med organisationerna Djurskyddet Sverige och Eurogroup for Animals den 5 maj skickat ett brev till landsbygdsminister Bucht där vi uttrycker uppskattning och stöd till deklarationen och att vi ser fram emot samarbete i frågan om ökad välfärd för grisar.

Vi, liksom Johan Beck-Friis, Sveriges Veterinärförbund, konstaterar och anser att det är synd att den svenska grisbranschen inte deltog i konferensen. Särskilt med tanke på att de i sitt förslag till kontrollprogram som nu ligger på Jordbruksverkets bord, föreslår  till exempel mer fixering och fler grisar på oförändrad yta.
 
Presentationer, deklarationen, ministrarnas tal och annat material från konferensen finns här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: