Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/ursula_von_der_leyen
17 October 2023

Demokratiskt misslyckande: EU-kommissionen sviker djuren

I ett läckt utkast på kommissionens arbetsprogram för 2024, som presenteras under ett plenarsammanträde i Strasbourg senare idag, står det klart att kommissionen bryter sina löften till djur och medborgare. Av de fyra utlovade lagstiftningspaketen kommer bara ett att presenteras. Förslagen som rör transport offentliggörs i december medan förslagen som rör hållning av djur, slakt och djurskyddsmärkning får vänta.

Översynen av EU:s djurskyddslagstiftning, som inleddes 2020, utgör en sällsynt möjlighet att förbättra livet för miljarder djur inom unionen, som dessutom kan ge ringar på vattnet globalt. Men efter veckor av rykten, spekulationer och indikationer har vi det nu i klartext - kommissionen backar från sina åtaganden.

Det här är ett demokratiskt misslyckande och fullständigt oacceptabelt. EU-kommissionen vänder djuren, medborgarna och vetenskapen ryggen i ett skede där vi inte har råd att vänta. Arbetet med den nya djurskyddslagstiftningen har varit en lång och djupgående process med dialoger, konsekvensanalyser och vetenskapliga yttranden. Att kommissionen när det väl gäller fegar ur till förmån för den starka djurfabrikslobbyn, är en fruktansvärd besvikelse, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Det är särskilt oroande att kommissionen inte levererar inom utlovad tidsram eftersom mandatperioden avslutas nästa år. Vad händer om den nya ordföranden inte vill leva upp till nuvarande ordförande, Ursula von der Leyens, löften om ett starkare djurskydd?

I juni 2021 lovade kommissionen att presentera lagförslag i linje med det framgångsrika medborgarinitiativet End the Cage Age som samlade 1,4 miljoner underskrifter. Syftet med initiativet, och kommissionens åtagande, är att fasa ut samtliga burar inom EU:s livsmedelssystem. Detta skulle inkluderas i översynen av djurskyddslagstiftningen, och mer specifikt i paketet som rör hållning av djur - ett av de tre lagstiftningspaketen som kommissionen nu alltså inte tänkt leverera på.

En majoritet av framgångsrika europeiska medborgarinitiativ berör djurfrågor. Det visar dels att EU-medborgare känner starkt för djuren, dels att djurfrågor får för lite plats på EU:s agenda. Initiativet End the Cage Age är ett exempel på hur EU-medborgare höjt sina röster och krävt förändring. Med kommissionens svek kommer miljarder och åter miljarder djur fortsätta leva hela sina liv i burar, avslutar Camilla Bergvall.

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Genom politiskt påverkansarbete gör Djurens Rätt skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Vi behöver ditt stöd mer än någonsin!

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: