Djurens Rätt
01 December 2021

Den tyska regeringen har kommit överens om fler förbättringar för djuren

Tysklands nya regering består av Socialdemokraterna, De gröna och liberala FDP, ofta kallad ”trafikljuskoalitionen”, och Djurens Rätt anser att det finns många bra förslag i deras överenskommelse.

– Förslagen är mycket bra och är ett bra steg framåt. Jag hoppas att svenska politiker ska inspireras av dessa förslag så att de även kan genomföras i Sverige säger Camilla Bergvall riksordförande Djurens Rätt.

Följande är frågor som trafikljuskoalitionen tar upp i sin överenskommelse:

Djurskyddsmärkning

Tyskland ska införa en djurskyddsmärkning som ska göra det enklare att låta konsumenterna välja högre djurskydd. Märkningen är tänkt att vara obligatorisk och den ska även innefatta djurtransporter. Tyskland ska även verka för att detta införs i hela EU. Det exakta innehållet tas fram i ett senare skede. Framtagandet av en djurskyddsmärkning ska även kombineras med en kampanj för att informera konsumenterna. Djurens Rätt jobbar för detta i EU, då vill Djurens Rätt att märkningen ska var obligatorisk och att det ska var möjligt för konsumenter att välja djurskydd med hög standard.

Begränsningar av djurpopulationen

Koalitionen går även fram i texten med att begränsa landets djurpopulation. Koalitionen argumenterar i huvudsak för klimatet i denna fråga. Djuren Rätt anser även att detta är bra då de stora populationerna omöjliggöra att ett gott djurskydd för varje individ samt att färre individer föds upp i djurfabriker.

Ser över sin djurskyddslag och utvecklar en djurhälsostrategi

Den tyska regeringen kommer att förbättra sin djurskyddslag och ”täppa till hål” håll i djurskyddsförordningen. Det går att tolk detta som att de gör en översyn i syfte att förbättra sin djurskyddspolitik.

Djurtransporter och slakt

Den tyska regeringen kommer att begränsa möjligheten för djur att transporteras till tredjeländer och främja decentraliserade och mobila slaktstrukturer, vilket ska göra att transporterna över lag ska minska. De kommer även att ta fram en lagstiftning så att det enkelt går att installera ett kamerabaserat övervakningssystem på platser med syfte att stärka djurskyddet.

Straffen skärps

De kommer att överföra delar av djurskyddslagstiftningen till straffrätten och höjer maxstraffet.

Djurförsök

Den tyska regeringen avser att utveckla en strategi för att minska antalet djurförsök. Det tänker intensifierar forskningen av alternativ, omsätta dem i praktiken och etablerar ett kompetensnätverk mellan olika discipliner.

ID-kontroll och positiv lista

Regeringen kommer att ta fram en positivlista för vilda djur som fortfarande kan hållas på cirkus. De kommer även införa en obligatorisk identitetskontroll för handel med husdjur online och de kommer att uppdatera riktlinjerna för djurmässor.

Förbud mot pälsindustrin i hela EU

Regeringen kommer att förespråka ett EU-omfattande förbud mot att hålla och föda upp pälsdjur.

Vego

Den tyska regeringen kommer att stärka växtbaserade alternativ och stödja innovationer för alternativa proteinkällor och för köttsubstitut i hela EU.

Slutligen ska de ta fram en djurskyddsombudsman med kansli som ska bevaka djurvälfärden.

 

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: